Terreinbewaking

Terreinbewaking

Voor wanneer er niemand meer aanwezig is.

Buiten uw werktijd zijn wij er voor de veiligheid van uw eigendommen.

Op verlaten terreinen zoals bouwplaatsen, privéhavens en anti-kraakpanden is criminaliteit in de vorm van diefstal, sabotage en/of vernielingen een groot probleem. Het ontstane gemis van gereedschap of goederen en de daardoor ontstane vertraging van een project brengen enorme kosten met zich mee. Niet alleen u, maar ook uw klanten zijn slachtoffer van dit soort misstanden. Met onze expertise op het gebied van terreinbewaking proberen wij de continuïteit van uw werkzaamheden te waarborgen via:

In geval van geconstateerde onregelmatigheden wordt er direct passend gereageerd.